MuzykaGaleriaKontakt

Soliści, m.in.:
- Dorota Szczepańska
- Anna Mikołajczyk
- Jacek Delong
- Paweł Gusnar
- Tytus Wojnowicz

Ponadto w 2011r na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej realizowałem projekt skierowany do Szkół Muzycznych II stopnia.
Natomiast w 2012r Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu  „Kolekcje -  Zamówienia kompozytorskie” złożył zamówienie na nową kompozycję.

Biorę udział w seminariach i wykładach poświęconych mojej twórczości. Artykuły o mojej muzyce znalazły się w kilku czasopismach, m.in. „Ruch Muzyczny” , „Kultura i Biznes”
oraz w wielu publikacjach naukowych, np.: „Sztuka wykonawcza we współczesnej muzyce saksofonowej” Jacka Delonga, w której autor analizuje moje kompozycje lub w pracy doktorskiej „Missa Pro Peccatis Mundi – specyfika zestawienia chóru mieszanego z orkiestrą dętą” Marcina Ślązaka.